Vad är Gröna Smeden?

Sveriges mål är att effektivisera energianvändningen med 50% och EU:s mål är 32,5% innan år 2030. Fastighetsbranschen tillsammans med byggbranschen står för nästan hälften av elanvändningen i Sverige och en tredjedel av energianvändningen. Därför har vi som arbetar med fastigheter och vistas i dom ett stort ansvar för att Sverige och EU ska kunna uppnå sina mål. 

Vi vet att många företag och organisationer vill göra skillnad. Gröna Smede handlar om allt som har med energifrågor i byggnader och miljö att göra för att förenkla våra hyresgästers miljöarbete. Men att skapa en praktisk handling av en idé är inte enkelt och ibland kan en hjälpande hand behövas. Därför arbetar vi både internt och tillsammans med våra hyresgäster att göra det långsiktiga miljöarbetet enklare. 

En märkning med Gröna smeden innebär i första hand att fastigheten och lokalen våra hyresgäster sitter i är energioptimerad, energibesparande och att värmeåtervinning är installerad. Men för att man som hyresgäst ska få titeln Gröna Smeden krävs mer än det. Genom enkla förändringar i vardagsrutiner, investeringar i ny utrustning och att man kontaktar serviceanmälan när något inte fungerar och att man jobbar aktivt med miljöfrågor tillsammans med sina medarbetare kan våra hyresgäster certifieras med Gröna Smeden.

Hur sänker jag företagets energianvändning?

I de olika avsnitten på denna sajt kan du läsa mer om hur du kan sänka energianvändningen i dina lokaler och bli en miljöhjälte. Genom att bry oss kan vi göra det tillsammans.