Förnybara Energikällor

Vad är förnybara energikällor?

Förnybara energikällor ger lägre utsläpp av koldioxid ur ett livscykelperspektiv jämfört med el som är producerat från fossila energikällor. Därför påverkas inte miljön lika mycket om man använder förnybara energikällor. Förutom vind-, sol- och vattenkraft som redan är välkänt när man pratar om förnybara källor räknas även havsenergi, biomassa, deponigas, biobränsle, hydrotermisk-, aerotermisk-, och geotermisk energi in i kategorin förnybara energikällor.