Källsortering

I Sverige är det lag på att sortera och lämna förpackningar, tidningar, farligt avfall och elektronikavfall till ett godkänt inlämningsställe. Matavfall ska sorteras enligt lokala föreskrifter som varierar beroende på kommun och läkemedel ska lämnas in till apotek. 

Om du har en organiserad och tydlig källsortering är det mycket enklare och roligare att sköta den väl. Men det är inte alltid lätt att veta vad man ska slänga i vilken behållare. Här listar vi de vanligaste sakerna som många sorterar fel.

  • Kuvert och post-it – Om du slänger kuvert och post-it i tidnings- eller pappersinsamligen orskar detta problem hos pappersbruken. Limmet bildar klumpar vilket gör att det det blir stopp i maskinerna. Om du istället slänger det i hushållsoporna återvinns det till energi.
  • Tidningar, kataloger och liknande ska inte slängas i behållaren för pappersförpackningar.
  • Glas – Kasta inte dricksglas, keramik eller porslin i glasinsamlingen. Detta ska sorteras som restavfall. Glöm inte heller att sortera bort korkar och lock innan du kastar glaset.
  • Diskborstar, tandborstar och liknande produkter i plast räknas inte som hårda plastförpackningar. Sortera detta som restavfall.

Vad är restavfall?

Det avfall som inte är farligt och som inte går att återvinna eller återanvända på annat sätt än genom förbränning är restavfall, också kallat hushållsopor. Restavfallet skickas till förbränning för att återvinnas till energi i form av fjärrvärme och elektricitet.

Rolig Fakta

  • Papper kan återvinnas omkring sju gånger. 1 ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd.
  • Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning