Teknik

Stäng av skärmar, skrivare och apparater när de inte används. Använd ett grenuttag med strömbrytare för omkringliggande kontorsutrustning så sparar du på el som annars används även om datorn är avstängd. En handlingsplan för förbrukad teknik bör också finnas för återvinning.